Thủ tướng Trung Quốc thăm Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thủ tướng TQ đến VN 'xoa dịu khác biệt'

Phóng viên Ali Moore của BBC cho rằng, mục đích chính trị của chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng quan trọng ngang với mục tiêu kinh tế.

Theo đó, Trung Quốc muốn 'xoa dịu sự khác biệt' do tranh chấp lãnh thổ hơn là muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

"Và mục đích chính là để cho thấy quan hệ hợp tác hai bên không hề bị trật bánh vì tranh chấp chủ quyền," Ali Moore nhận định.