Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tướng Giáp: 'Người độc lập, không đối lập'

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Võ Thị Hảo và Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai bàn luận về hình ảnh Tướng Giáp và con đường dân chủ cho Việt Nam.

Cuộc tọa đàm được thực hiện vào hôm 11/10/2013 tại phòng thu BBC ở London, ngay trước Quốc Tang Tướng Giáp.

Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai từ Hà Lan cho rằng phong trào dân chủ tại Việt Nam còn manh mún và manh động và cần phải dựa vào những người có uy tín như Tướng Giáp.

"Việc Tướng Giáp mất đi khiến chúng ta phải nghĩ xem điều gì sẽ hình thành cho nền tảng dân chủ mềm mới ở Việt Nam, và tôi đang chờ đợi xem diễn biến sắp tới là gì", Tiến sĩ Phương Mai nói.

Trong khi đó Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nói rằng nếu người ta coi ông là bệ đỡ là hoàn toàn nhầm bởi ý kiến của Tướng Giáp về vấn đề bauxite có thể chỉ là trùng với ý kiến của những người khác.

"Chúng ta cũng không thể kỳ vọng và tiếc về những gì mà Tướng Giáp không thể làm trong nỗ lực mang lại dân chủ thực sự cho Việt Nam".

"Ông Giáp suốt đời là người hoạt động cho chế độ này và việc lên tiếng vào giai đoạn cuối đời cũng vẫn là tiếng nói độc lập chứ không phải đối lập", ông Quang A nói.

Còn nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng khát vọng dân chủ là có trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

"Tại sao người dân khóc? tôi nghĩ có lẽ họ đang khóc cho chính những điều mà họ đáng lẽ được hưởng như dân nước khác mà họ chưa được hưởng".