Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN 'chưa phát huy' hết tài Tướng Giáp

Đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói Đảng Cộng sản chưa tận dụng hết khả năng của vị tướng.

Ông Huyên nói với Nguyễn Hùng của BBC hôm 16/10:

"Tôi là người gần gũi giúp việc Đại tướng, tôi có cảm giác Đảng ta phát huy khả năng, vai trò của Đại tướng chưa hết tầm.

"Tôi nghĩ rằng nếu phát huy được tốt hơn thì Đại tướng đóng góp cho đất nước được nhiều hơn.

"Có lẽ cái đó nhân dân nhiều người cũng cảm thấy như thế."

Vị Đại tá nói thêm:

"Đại tướng nghĩ rằng Việt Nam mình không thể kém các nước khác xung quanh được.

"Nhưng mà mình bây giờ chưa bằng, và còn kém, thì đấy là điều trăn trở nhất của Đại tướng.

"Đại tướng muốn đóng góp vào để làm sao đất nước vượt lên, sánh vai với các nước chứ không thể thua kém được.

"Đó là suy nghĩ của Đại tướng về một đất nước Việt Nam không những anh hùng mà còn là nước xây dựng giàu mạnh."

Trong phỏng vấn 20 phút qua điện thoại từ Hà Nội, ông Huyên cũng kể lại những giờ phút cuối cùng của Tướng Giáp.