Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao TQ muốn tăng trưởng chậm lại?

Sau nhiều thập niên kinh tế tăng trưởng ở mức chóng mặt tại Trung Quốc, Bắc Kinh nay đang ưu tiên phát triển chậm lại để đạt mức bền vững và ổn định.

Việc nhà nước đầu tư rất lớn là động lực làm GDP tăng ở hai chữ số trong ba thập niên, nhưng chính phủ Trung Quốc nay thấy tăng thành phần trung lưu và tiêu thụ là chìa khóa để đi tới được thành công kinh tế dài hạn.

Phóng viên kinh doanh BBC News là Linda Yueh cho biết thêm.