Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quốc vụ khanh Anh nói về Biển Đông

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hugo Swire của Anh nói rằng Anh quốc không nên "hăng hái" về chủ đề Biển Đông và rằng chủ đề có tính khu vực cần phải được các cường quốc trong khu vực quyết định.

Trả lời BBC Tiếng Việt trong ngày ông và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn có Đối thoại Đối tác Chiến lược lần ba, ông Swire cũng nói về thách thức nhập siêu của Anh với Việt Nam.

"Chúng tôi muốn cân bằng lại cán cân mậu dịch song phương và đó là thách thức có thể xem là lớn hơn đối với chúng tôi hơn là Việt Nam," ông Swire nói.

Một trong những chủ đề chính của buổi đối thoại là buôn người lậu và các nhóm tội phạm có tổ chức, mà theo phía Anh, đây là vòng luẩn quẩn do rất nhiều người Việt Nam đã được gửi trả về, lại "rơi vào cái bẫy đó một lần nữa."

Ông Hugo Swire cũng cho rằng một trong những mắt xích quan trọng để giải quyết nạn buôn người là việc đoàn tụ với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng chẳng hạn như được hỗ trợ để có thể tự làm ăn, kiếm sống.