Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhiều đề xuất về Hiến pháp 'bị bác bỏ'

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nêu quan điểm cho rằng đợt sửa Hiến pháp hiện hành lần này của Việt Nam gây thất vọng vì nhiều đề xuất nghiêm túc của người dân và các giới quan tâm đã bị bác bỏ.

Trao đổi với BBC hôm 27/10, cựu thành viên Ban tư vấn Thủ tướng Chính phủ cho rằng một lần nữa Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội có được một bản Hiến pháp thực sự đáp ứng nguyện vọng đổi mới của nhân dân.

Nhà quan sát cũng đặt câu hỏi về sự lãng phí về ngân sách nhà nước, địa phương và thời gian của nhân dân mà lần sửa Hiến pháp này đã gây ra.

Ông nói: "Các cuộc họp ấy tốn ngân sách nhà nước 250 tỷ đồng, không kể chi phí thời gian, cũng như không kể chi phí của các cấp, các ngành tự chi ra, để dẫn đến là hầu như không có ý kiến nào đóng góp đã được tiếp thu cả."

'Thất vọng to lớn'

Ông cũng đặt vấn đề về niềm tin của nhân dân sau khi đã nhiệt tình tham gia đóng góp sửa đổi mà các ý kiến cho các vấn đề then chốt, căn bản đã không được xem xét, bàn thảo nghiêm túc cho sửa đổi thực sự.

"Khi đưa ra lời kêu gọi sửa đổi Hiến pháp không có bất kỳ sự hạn chế nào, người dân và rất nhiều các giới, kể cả các giới tôn giáo đều đóng góp ý kiến một cách rất chân thành và xây dựng."

"Sau đó lại bị kết án là suy thoái về đạo đức và suy thoái chính trị và đến bây giờ thì bị bác bỏ hoàn toàn những ý kiến đóng góp đó."

"Ngay cả dự thảo đầu tiên không có mục, không có câu 'kinh tế nhà nước là chủ đạo', thì ngày nay lại được đưa lại nữa, làm cho sự thất vọng của người dân và những người chân thành đóng góp ý kiến là hết sức to lớn," ông nói với BBC.