Mở bia bằng trực thăng
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Phi công mở bia bằng trực thăng

Bạn có biết tại Trung Quốc trong một cuộc thi trực thăng trong đó một phần bài thi yêu cầu phi công trổ tài mở chai bia bằng càng hạ cánh có gắn cái mở nút?

Thế nhưng phi công trong clip này mở được bia nhưng không được coi là người thắng cuộc vì đã làm sứt đầu chai bia.