Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lời nhắn của Nguyễn Lân Thắng

Blogger Nguyễn Lân Thắng đã ghi hình một thông điệp ngắn nói về việc mình có thể bị bắt giữ khi trở về Việt Nam.

Thông điệp này được tung lên mạng YouTube ngay sau khi ông Thắng bị giữ lại sân bay Nội Bài tối 30/10.