Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tội danh bác sỹ Tường có thể thay đổi'

Luật sư Ngô Thế Thêm, thuộc Văn phòng Luật sư Doanh Gia, đoàn luật sư Hà Nội, nói tội danh của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường có thể thay đổi, vì hiện tại, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

"Từng giai đoạn điều tra nhất định thì ta có những chứng cứ nhất định để quy thành tội nọ, tội kia," ông Thêm nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 1/11.

"Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ mà thấy rằng không đúng tội này thì cơ quan điều tra có thể kết áp dụng các tội khác."

"Trong trường họp cơ quan điều tra có kết luận về một tội nào đó, rồi chuyển sang cho viện kiểm sát, và viện kiểm sát đề nghị truy tố đi nữa, thì tòa án sau khi xem xét thấy rằng cơ quan điều tra và viện kiểm sát định tội chưa đúng thì cũng có thể yêu cầu điều tra, thực hiện lại cho đúng."

"Thế nên sự đánh giá ở thời điểm hiện tại không có nhiều ý nghĩa cho việc định tội sau này."

"Tùy từng cấu thành của từng loại tội phạm, nhưng rõ ràng nếu chưa thấy hậu quả chết người xảy ra, tức là về mặt thực tế, chưa tìm thấy xác nạn nhân, thì cũng khó có thể kết luận."