Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN chưa có 'nhu cầu' nghiên cứu ông Diệm

Sử gia và là đại biểu Quốc hội Việt Nam, Dương Trung Quốc, nói hiện các nhà nghiên cứu Việt Nam chưa quan tâm tới việc nghiên cứu sâu thêm về ông Ngô Đình Diệm.

Trong phỏng vấn với Nguyễn Hùng của BBC hôm 5/11, ông nói:

"Theo tôi ở Việt Nam chủ yếu các lưu trữ liên quan tới nền Đệ nhất Cộng hòa nằm ở phía nam Việt Nam, nằm trong mấy kho lưu trữ.

"Cho đến bây giờ đó không phải là vấn đề quá nhạy cảm hay là người ta che giấu.

"Tôi nghĩ với những loại tư liệu ấy ở Việt Nam không phải là khó tiếp cận.

"Tuy nhiên người ta có cảm thấy nhu cầu nghiên cứu hay không, có nhu cầu hay không để đánh giá lại giai đoạn lịch sử đó, cái đấy tùy theo nhu cầu của những người làm sử.

"Khi viết lại lịch sử của thời kỳ này thì bây giờ cũng đã có một số thay đổi.

"Ví dụ trước kia gọi là 'ngụy' theo cái nghĩa là 'ngụy' không phải là một thực thể, không có một giá trị nào đó.

"Nhưng bây giờ người ta nhìn chế độ Việt Nam Cộng hòa một cách thực tế hơn bởi vì nó tác động tới các việc của quốc gia, thí dụ những vấn đề liên quan tới chủ quyền, liên quan tới quá trình phát triển của một bộ phận lãnh thổ rất quan trọng là phía nam Việt Nam.

"Cái nhận thức nó cũng thay đổi bắt nguồn từ nhu cầu của đời sống hiện tại này."

Ông nói "chính trị đòi hỏi phải khách quan" và "cùng với thời gian những vấn đề quá khứ càng chân thực hơn."

"Nhưng vấn đề liên quan tới ông Diệm, ít nhất trong thời điểm này, chưa phải là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi người, ông Quốc nói.

"Cho nên tôi cũng quan sát và thấy hầu như trong nước không có một động thái gì nghiên cứu sâu về cá nhân ông Diệm hay giai đoạn lịch sử này."