Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Những năm sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm

Giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh đã kể lại với BBC về những năm tháng hậu Ngô Đình Diệm ở Huế và Sài Gòn.

Ông Anh đáng ra đã trở về Việt Nam từ Pháp, nơi ông du học, hồi năm 1963 nhưng phải lùi lại tới năm 1964 vì cuộc đảo chính hồi tháng 11/1963.

Từ Pháp ông về Huế làm khoa trưởng rồi viện trưởng Đại học Văn khoa Huế trong tình hình mà ông nói "rất căng thẳng" vì các cuộc biểu tình phản đối liên tục của Phật tử và sinh viên.

Giáo sư Nguyễn Thế Anh cũng chứng kiến vụ Mậu Thân 1968 trong những năm về sau nhưng cho rằng nhờ may mắn và nhờ có người anh làm tướng chỉ huy của miền Bắc trong dịp Mậu Thân mà thoát nạn.

Ông cũng kể về chuyện ông đã rời Sài Gòn, bốn ngày trước khi thành phố sụp đổ, như thế nào.