Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Ngô Đình Diệm là người yêu nước'

Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu nhận xét ông Ngô Đình Diệm, cố tổng thống của Việt Nam Cộng hòa, là 'một người yêu nước' và 'có công với miền Nam'.

Ông Đầu năm nay 93 tuổi và đã sống ở miền Nam Việt Nam gần như suốt thời Đệ nhất Cộng hòa. Ông còn là một nhà sử học và là một tín đồ Công giáo.

Ông cho rằng ông Diệm có muốn 'giải quyết vấn đề Việt Nam một cách êm thấm thống nhất' khi nhận chức thủ tướng từ Bảo Đại. Do đó ông chủ trương phải dẹp các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hỏa, Bình Xuyên... Điều này khiến cho ông có nhiều người chống đối trong chính quyền.

"Vào năm 1955, tôi ở Pháp về tôi thấy ông Ngô Đình Diệm có những hoạt động rất tích cực trong việc xây dựng lại xã hội đang sa sút lúc bấy giờ trên nhiều phương diện," ông nói.

"Về kinh tế, lúc đó đang nhập khẩu gạo mà chỉ trong vài năm đã phát triển nông nghiệp và xuất khẩu 300.000 tấn gạo ra nước ngoài".

"Về văn hóa tiến bộ khá rõ ràng, đã xây dựng được hệ thống giáo dục đào tạo tiến bộ theo chương trình của người Pháp và phương pháp của Hoa Kỳ, trong một thời gian ngắn đã đào tạo được nhiều chuyên gia trí thức," ông nói.