Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nga truy người nhập cư bất hợp pháp

  • 10 tháng 11 2013

Nhà chức trách Liên bang Nga đang thực hiện chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp trong toàn quốc.

Kể từ cuối tháng Bảy, khi cảnh sát Nga bắt hàng nghìn người nhập cư không có giấy tờ tại Moscow, tới nay, các cuộc bố ráp được thực hiện hàng ngày ở nhiều thành phố.

Tiến trình một cuộc kiểm tra đột xuất này như thế nào?

Hồng Nga của BBC đã đi cùng một đội cơ động của Cục Di trú Liên bang (FMS) thuộc thành phố Moscow và kể lại những gì chứng kiến.