Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Philippines tan hoang sau bão Haiyan

Trận bão Haiyan khiến Philippines bị tàn phá tan hoang.

Giới chức ước tính có tới 10 ngàn người thiệt mạng tại Tacloban và các nơi khác. Hàng trăm ngàn người bị mất nhà cửa.

Các công tác cứu trợ cũng đang bị cản trở do đường sá, sân bay bị hư hại nặng.

Sau khi càn quét Philippines, bão Haiyan đổ vào miền bắc Việt Nam, vùng Quảng Ninh và suy yếu thành bão nhiệt đới.