Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cần Khu 9 cho nghệ thuật đương đại VN'

Trả lời phỏng vấn của BBC về việc liệu Khu 9 có thể là gợi ý cho một mô hình, một chương trình thử nghiệm cho các nhà cầm quyền Việt Nam để phát triển nghệ thuật đương đại, nhạc sỹ Kim Ngọc nói: “Tôi nghĩ nếu là người thông minh thì họ sẽ nhìn thấy mô hình gợi ý ở khắp nơi”.

“Còn khu 9, các cấp quản lý, chính quyền, nếu họ thực sự quan tâm đến con người, văn hóa, nghệ thuật, và nếu như họ có tầm nhìn lâu dài thì họ chả cần phải xây dựng cái mới làm gì, họ chỉ cần hỗ trợ Zone 9 đúng với những cái đặc điểm của nó thôi, thô ráp và tự do như bây giờ.”

“Tất cả những gì họ cần làm là tạo điều kiện, cởi mở, hỗ trợ. Để xây dựng một mô hình như thế này một cách chính thống thì tôi vẫn chưa tin lắm vào cách vận hành hiện nay của Việt Nam, cả hệ thống xã hội cũng như của bộ máy nhà nước,” nhạc sỹ thể nghiệm và đương đại nói.