Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Diễn biến mới nhất truyền hình trực tiếp

6 tháng 12 2013 Cập nhật lúc 17:18 ICT

Phản ứng toàn cầu sau tin tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela qua đời.