Việt Nam - Singapore tại SEA Games
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Miến Điện thể hiện đổi mới qua SEA Games

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở Miến Điện diễn ra vào thứ Tư 11/12.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực, và lần đầu tiên trở lại Miến Điện trong hơn 40 năm qua.

Quốc gia này mong muốn mang dến một hình ảnh mới của đất nước đang nỗ lực tiến tới dân chủ.

Tường thuật của Nick Marshall McCormack.