Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi thăm vùng sông Mekong
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Ngoại trưởng Mỹ trở lại chiến trường xưa

Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry vào hôm 15/12 đã trở lại vùng sông nước Năm Căn, thuộc Đồng bằng sông Mekong, ở vùng tây nam Việt Nam, nơi ông đã từng chỉ huy tàu tuần tiễu của Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam.

Tại đây, ông Kerry nhắc tới những hoạt động của các nước trong vùng trên con sông này và nêu rõ tầm quan trọng của việc cùng nhau chia sẻ các lợi ích từ con sông đó.

Trước đó ông dự một buổi thánh lễ tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, chỉ dấu được xem như một nỗ lực muốn cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 14 ông tới Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng, với mục đích để bàn thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), mà Hoa Kỳ đang thương thuyết với Việt Nam và 10 quốc gia khác.