Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'VNCH đã thực thi đúng nhiệm vụ'

Sử gia Dương Trung Quốc nói Việt Nam Cộng hòa đã làm đúng nhiệm vụ của một chính thể đối với lãnh thổ của Tổ quốc.

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 20/1, ông Dương Trung Quốc nói "tùy vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, có những thời kỳ có nhiều lực lượng chính trị khác nhau."

"Ngay từ thời kỳ xa xưa, như Trịnh-Nguyễn phân tranh, Việt Nam vẫn là một nước Đại Việt thống nhất."

"Hay như sau hiệp định Genève, hai miền Nam Bắc dù có bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17, thì về nguyên lý, nước Việt Nam vẫn là thống nhất, với quy định là 2 năm sau thì tổng tuyển cử."

"Tôi nghĩ vào thời điểm năm 74, chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã thực thi đúng nhiệm vụ của mình được quốc tế đảm bảo."

"Tổ quốc Việt Nam thì chỉ có một, còn chính thể thì có thể có nhiều, và đó là trách nhiệm của bất kỳ chính thể nào đối với lãnh thổ của Tổ quốc."