Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Quán Việt ở Phnom Penh bị đập phá

Tâm lý dè chừng, thậm chí bài Việt Nam, lâu nay đã có trong xã hội Campuchia và gần đây lại bắt đầu nổi lên trong các đợt vận động của các đảng chính trị.

Hiện đang có quan ngại về an toàn của người Việt ở Campuchia, nhất là sau sự kiện một số cơ sở kinh doanh của người Việt bị cướp bóc, phá hoại trong đợt biểu tình vừa qua.

Hôm 3/1/2014, quán cà phê Hoàng Anh Minh ở Khu Veng Sreng, Phnom Penh, bị đập phá, cướp đi toàn bộ tài sản, ước tính tổng thiệt hại tới hơn 40.000 đôla Mỹ.

Anh Sok Min, chủ quán nói với Hồng Nga.