Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lý do muốn kéo đổ tượng Lenin

Một nhóm tự nhận là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã tìm cách kéo đổ tượng Lenin ở vườn hoa mang tên ông trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội, nhưng không thành.

Khi được hỏi về động cơ khiến cả nhóm quyết định đi đến hành động nói trên, ông Nguyễn Doãn Kiên, một trong những người trực tiếp tham gia, nói:

"Việc này đã được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới."

"Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái vòi bạch tuộc của Cộng sản Trung Quốc, mà Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công bao năm nay rồi."

"Bản chất cộng sản không thể cải biến được, mà chỉ có thể đào thải thôi."

Pháp Luân Công chưa được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nhiều buổi tụ tập của các học viên Pháp Luân Công tại đây những năm qua đều bị giải tán.