Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tâm lý bài Việt ở Campuchia?

Đầu tháng này, một số cơ sở kinh doanh của người Việt ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã bị đập phá và cướp bóc.

Tâm lý bài Việt Nam gần đây được các đảng phái Campuchia mang ra làm lá bài chính trị khiến những người Việt bình thường sống và làm ăn ở đất nước này lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình.

Tường thuật của Hồng Nga.