Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cần tôn vinh những người đã hy sinh'

Một nhà nghiên cứu lịch sử trong nước nói với BBC rằng việc tưởng niệm 35 cuộc chiến biên giới sẽ không khơi dậy hận thù của người Việt Nam đối với Trung Quốc vì người Việt Nam vốn dĩ 'có lòng vị tha'.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện phó Viện Lịch sử Quân sự, nói rằng khi ông lên biên giới gặp lại người thân của những người đã hy sinh thì khi nhắc lại cuộc chiến đó họ 'cũng có sự ng̣ậm ngùi nhưng tha thứ'.

Ông Hà cho biết vào thời điểm cuộc chiến nổ ra, ông đang nghiên cứu lịch sử và đã chứng kiế́n 'sự hăng hái ra trận'.

"Nhiều sinh viên học sinh sẵn sàng ra mặt trận chiến đấu," ông nói, "Chiến đấu để chống lại cuộc tấn công của Trung Quốc và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì không ai từ chối đâu."

Ông kể rằng vào lúc đó 'không ai mong muốn chiến tranh' vì đất nước mới trải qua 30 năm chiến tranh mới hòa bình được bốn năm thì lại xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc.

Theo ông thì những người lính ra mặt trận lúc ấy 'cũng có một chút buồn' vì 'mới có mấy năm trước Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều trong cuộc chiến chống Mỹ mà bây giờ lại sử dụng lực lượng lớn như vậy đánh Việt Nam'.

Tuy nhiên ông cũng nói là phía Việt Nam 'đã có sự chuẩn bị từ trên xuống dưới nên không có sự bất ngờ'.

"Bất ngờ ở chỗ là cuối cùng cuộc chiến vẫn xảy ra," ông nói.

Với tư cách là người nghiên cứu lịch sử, ông Hà nói 'cần tôn vinh những con người đã chiến đấu, hy sinh vì cuộc chiến này để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc'.

"Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng kiến nghị với cấp trên và được đồng ý đưa sự kiện này vào sách giáo khoa vì đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam," ông nói thêm.