Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Không để doanh nghiệp tự tái cơ cấu'

Chính phủ Việt Nam vừa đề ra mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014-2015, theo đề án được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngày 18/2 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 19/2 về một số điểm chính của đề án này, kinh tế gia Phạm Chi Lan, cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, cho rằng "thời gian vừa qua rõ ràng tốc độ tái cấu trúc là chậm so với yêu cầu."

"Chủ trương đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 2011 rồi, nhưng mấy năm vừa qua tiến hành rất chậm và chỉ vừa mới tăng tốc lên."

"Các tập đoàn, tổng công ty lại được tự xây dựng chương trình tái cơ cấu cho mình và đưa lên các cơ quan trên để trình duyệt. Bản thân tôi đã có ần có ý kiến là cách làm này không ổn vì yêu cầu họ đưa chương trình tái cơ cấu chính họ thì rất khó."

"Đáng ra nên để cho các chuyên gia hoặc các tổ chức độc lập thẩm định và đề xuất thì tốt hơn."