Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dừng đánh giá tín nhiệm là 'đáng tiếc'

Việc Quốc hội Việt Nam sắp dừng đánh giá tín nhiệm với các quan chức là 'đáng tiếc' và đáng 'nghi ngại', theo GS Nguyễn Minh Thuyết, cựu Đại biểu Quốc hội.

Đánh giá tín nhiệm có tác dụng cảnh báo với những người được Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn để nhắc nhở họ làm việc tốt hơn, theo quan điểm của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, thiếu niên, nhi đồng của Quốc Hội.

Ông nói với BBC hôm 21/2 từ Hà Nội:

"Bây giờ mình lại dừng công việc đó thì rõ ràng có thể gây ra thất vọng cho nhiều người, đặc biệt tôi phải nhấn mạnh việc này đã được quy định trong luật giám sát của Quốc hội."

"Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định rằng khi có một cơ quan của Quốc hội hoặc 20% Đại biểu Quốc hội trở lên đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với một chức danh nào đó, thì Quốc hội sẽ phải thảo luận để bỏ phiếu tính nhiệm đối với chức danh đó."

Cựu Đại biểu Quốc hội cho rằng việc đặt ra hai nấc hay hai bước đánh giá tín nhiêm và ba mức đo tín nhiệm như đã được tiến hành trong các đợt đánh giá năm 2013 là bất hợp lý và không tương hợp với thông lệ đánh giá tín nhiệm của quốc tế.

Ông cũng cho rằng về nguyên tắc, các tổ chức độc lập trong xã hội của người dân, như các tổ chức trong xã hội dân sự có vai trò trong việc tham gia giám sát hoạt động và hiệu quả hoạt động của nhà nước và các quan chức trong bộ máy chính quyền, và điều này không hề phạm pháp.