Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Dân Kharkiv bảo vệ tượng Lenin

Phóng viên Daniel Sandford của BBC tường thuật từ thành phố Kharkiv, Ukraine, rằng một nhóm người ủng hộ Nga tụ tập ở trung tâm thành phố để bảo vệ tượng đài Lenin.

Nhiều nhóm phản đối chính quyền cựu Tổng thống Yanukovych ở các thành phố khác nhau đã kéo đổ một số tượng đài Lenin, lãnh tụ cách mạng cộng sản Nga.

Thế nhưng, tình hình ở vùng mà người dân vẫn nói tiếng Nga còn phức tạp hơn thế, các cuộc bàn luận chính trị sôi sục giữa hai phe ủng hộ và phản đối chính quyền mới.