Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cầu Long Biên 'xứng đáng là di sản'

Một thành viên hội đồng Di sản quốc gia cho rằng, phát biểu của ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội về việc cầu Long Biên chưa xứng đáng trở thành di sản là không đúng.

Giáo sư Ngô Đức Thịnh nói với BBC từ Hà Nội, xét trên mọi phương diện, cầu Long Biên rất xứng đáng trở thành di sản, và nếu hồ sơ được gửi lên Hội đồng di sản, bản thân ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

"Và Hà Nội cũng đã có một quyết định của Hội đồng Nhân dân, tức là với những di sản văn hóa có giá trị và đã lâu đời, trên 50 năm ở Hà Nội, khi xử lý những vấn đề đó phải được coi như một di sản," giáo sư về văn hóa Việt Nam nói.

"Tôi cũng nói với ông Tiêu [chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia] là cái gì được công nhận là di sản thì lúc đó mới bảo vệ, còn cái gì không được công nhận hoặc chưa kịp công nhận mà cứ tự do xâm phạm thì cái đó là không đúng."

Giáo sư Ngô Đức Thịnh cũng đặt ra vấn đề về các ý kiến cho rằng, cầu Long Biên là sản phẩm của thời thực dân Pháp đô hộ, nên bị phá bỏ. Ông nói nếu ở thời kỳ này vẫn còn những ý kiến như vậy là "phản chính trị, thiếu đúng đắn", do giai đoạn lịch sử đó có nhiều đau thương nhưng cũng là lúc xảy ra "giao lưu văn hóa sôi động" giữa phương Tây và phương Đông.

Theo giáo sư, cả ba phương án giải quyết vấn đề cầu Long Biên đều là 'phá cầu', và ông cho rằng cây cầu không nên có chức năng phục vụ giao thông mà nên trở thành một bảo tàng sống ngoài trời.

Để đưa cầu Long Biên trở thành di sản được bảo tồn, chỉ có Sở Văn hóa Hà Nội mới có khả năng lập hồ sơ do đây là địa phương chủ quản. "Nếu không lập hồ sơ thì Hội đồng Di sản hay Bộ Văn hóa không có quyền tự động xếp hạng".

Trước đó, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội được VnExpress dẫn lời rằng Hà Nội còn có nhiều di tích khác cần được quan tâm: "Việc chưa lập hồ sơ di tích cho cầu Long Biên bởi còn nhiều di tích khác cần được xếp hạng." Ông Tiến lấy dẫn chứng Hà Nội "hiện có hơn 6.000 di tích các loại."

Việt Nam đang đưa ra các phương án khác nhau nhằm xây dựng một cây cầu mới hoặc cải tạo cây cầu Long Biên để phục vụ nhu cầu giao thông qua hai bên bờ sông Hồng, Hà Nội.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 24/02, kiến trúc sư người Pháp gốc Việt, Hồ Thiệu Trị, cho rằng vấn đề gốc rễ của mọi tranh cãi xung quanh dự án cầu Long Biên là do chưa được đánh giá để đưa thành di sản kiến trúc.