Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lịch sử phức tạp của Crimea

Phía chính quyền mới Ukraine tố cáo hải quân Nga chiếm sân bay Sevastopol ở khu tự trị Crimea, trong khi Hạm đội Biển đen phủ nhận sự tham gia của lính Nga.

Lịch sử phức tạp và vị trí địa lý của bán đảo Crimea khiến bất đồng xảy ra giữa những người dân thân Nga và các nhóm ủng hộ chính quyền mới ở Kiev.

Crimea từng do Nga đô hộ từ thời bà Catherine Đại đế, và mãi tới khi Liên Xô tan rã, khu tự trị này mới chính thức thuộc về nước Ukraie độc lập.