Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nga áp dụng chiến thuật nào lên Ukraine?

Quân đội Nga yêu cầu các lực lượng của Ukraine phải đầu hàng hoặc sẽ chịu tấn công, theo nguồn tin quốc phòng Ukraine.

Vậy chiến thuật của Tổng thống Putin là gì và vì sao ông ta lại hăng hái can thiệp vào Ukraine tới vậy?

Phân tích của Bridget Kendall, phóng viên mảng ngoại giao của BBC.