Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Pháp luật Việt Nam cần 'minh bạch hơn'

Việt Nam được giới công ty Nhật xem là điểm đến đầu tư quan trọng tại Đông Nam Á mặc dù họ cũng nói rằng Chính phủ Việt Nam cần cải thiện tính minh bạch trong hệ thống pháp luật.

Trưởng đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội nói rằng Việt Nam được giới công ty Nhật xem là điểm đến đầu tư quan trọng của họ tại Đông Nam Á mặc dù Chính phủ Việt Nam cần cải thiện tính minh bạch trong hệ thống pháp luật.

Trả lời Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt tại Hà Nội, ông Atsusuke Kawada cũng mô tả về điều ông gọi là “người hai nước có cùng lối suy nghĩ”.