Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nga xông vào căn cứ Belbek của Ukraine

Người ta đã nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ khi binh lính Nga được thiết giáp xa yểm trợ xông vào một căn cứ không quân của Ukraine tại Crimea.

Tại Belbek, hai thiết giáp xa đã xô đổ tường của căn cứ quân sự, đi theo sau là binh lính Nga cầm vũ khí.

Việc xô tường xông vào diễn ra sau khi phía Nga ra tối hậu thư đòi lính Ukraine đầu hàng.

Các dân quân thân Nga được các lực lượng Nga hậu thuẫn đã chiếm một số căn cứ quân sự của Ukraine trên bán đảo miền nam.

"Tất cả Crimea là của Nga, và lực lượng Ukraine phải rời đi," một trong những nhà hoạt động thân Nga nói với BBC.