Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Bài học từ vụ án Tạ Đình Đề

Một cuốn sách về vụ án oan Tạ Đình Đề vừa ra mắt tại Hà Nội.

Có tựa Tạ Đình Đề - Những góc khuất cuộc đời, tác phẩm của Tiến sỹ luật, nhà báo, Dương Thanh Biểu nói về những gian truân trong đời một điệp viên.

Ông Tạ Đình Đề (1917-1998) là một điệp viên hoạt động cho Việt Minh trước và sau Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi kháng chiến chống Pháp kết thúc năm 1954, ông chuyển sang làm ở Tổng cục Đường sắt tại Hà Nội.

Cuộc đời ông sau này chủ yếu được nhớ đến vì hai lần bị bắt.

Năm 1974 ông bị bắt, tạm giam trong hai năm trước khi đem ra xử năm 1976 vì tội tham ô. Tòa tuyên bố tha bổng cho ông.

Nhưng đến năm 1985, ông lại bị bắt giam, rồi ra tòa năm 1987, và rồi lại được trả tự do.

Hội thảo về cuốn sách Những góc khuất cuộc đời đã bàn về chủ đề cải cách hệ thống tư pháp, kiểm sát để tránh các vụ xử oan sai, mớm cung ép cung.

Trong đoạn băng video ghi tại hội thảo, ông Hạ Bá Đoàn so sánh ông Tạ Đình Đề với trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn đi tù oan 10 năm.