Ruby Jurecka từ Hong Kong
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hình dáng tự do

Hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới trả lời câu hỏi 'tự do có ý nghĩa thế nào' với bản thân họ nhân Mùa Tự do của BBC.

Đối với Sadie Cook, 16 tuổi, từ Hoa Kỳ, tự do là 'có thể làm những điều không thể'.

Với Karina Boissonnier, 19 tuổi, từ Pháp, đó là 'có thể đi chân trần như muông thú'.

David Sevi, 27 tuổi, từ Ý nói người ta cần có đầu óc cởi mởi và khi đó thế giới sẽ đổi khác.

Mời các bạn xem video để tìm hiểu thêm những định nghĩa cá nhân khác nhau về tự do.