Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cử tri Afghanistan đi bầu tổng thống

Tổng thống Hamid Karzai là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu. Theo Hiến pháp Afghanistan, ông không được quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Đây là kỳ chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên ở nước này, và là lần bỏ phiếu cuối cùng của các cử tri trước khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Các phòng phiếu được đặt dưới tình trạng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, trong lúc phe Taleban đe dọa sẽ tấn công, thậm chí giết hại.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày nữa cho cuộc đua của tám ứng viên tổng thống.