Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thả Cù Huy Hà Vũ 'có lợi' cho nhà nước

Trả lời phỏng vấn BBC về những lợi ích ở trong và ngoài nước mà Việt Nam có được trong việc trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cho rằng có hai lợi ích chính:

"Một là đối với cộng đồng quốc tế, họ cho thấy chúng tôi có tôn trọng quyền con người và đã trả tự do cho tù nhân chính trị, dù họ chưa bao giờ thừa nhận là ở Việt Nam có tù nhân chính trị cả."

"Thêm nữa là họ đáp ứng được một chút trong các khuyến nghị của các nước thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã tham gia Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong năm 2013, và đã tham gia thì phải có một chút tôn trọng, thay vì sự thiếu tôn trọng như trước đây."

"Đối với trong nước thì tất nhiên họ có thể lấy lòng được một số dân chúng, đặc biệt là trong giới bất đồng chính kiến và giới dân chủ, làm cho người ta có một chút niềm tin đối với chế độ."

"Đối với chế độ hiện nay, niềm tin của dân chúng và các tầng lớp là rất quan trọng, không có niềm tin thì mọi thứ sẽ rất dễ bị sụp đổ."