Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đôi nét về bầu cử Ấn Độ

Tìm hiểu nhanh về kỳ bầu cử nghị viện quan trọng đang diễn ra tại Ấn Độ qua hai phút video.