Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người muốn vào Đảng kiện báo Nhân Dân

Nhà hoạt động Lê Thăng Long kiện báo Đảng vì làm ảnh hưởng tới cơ hội vào Đảng Cộng sản của ông.

Trong bài viết hồi đầu năm nay,báo Nhân Dân gọi Phong trào Con đường Việt Nam mà ông Long đồng khởi xướng là "trò hề" và chuyện ông ra khỏi phong trào này để xin vào Đảng Cộng sản hồi cuối năm 2013 là "đỉnh điểm của sự không bình thường."

Ông Long xác nhận với BBC ông đã hoàn chỉnh đơn kiện và sẽ gửi đi trong ngày hôm nay hoặc ngày mai để đòi bồi thường vì "bài bôi nhọ danh dự" mà báo Nhân Dân đăng.

Trong đơn kiện nhà hoạt động này cũng viết:

"Thông qua việc cụ thể là viết đơn kiện báo Nhân Dân Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi muốn cảnh tỉnh toàn bộ hệ thống báo chí Việt Nam, công chức chính quyền Việt Nam, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam buộc phải thực sự tôn trọng, phục vụ tận tụy đối với nhân dân Việt Nam.

"Tôi và nhân dân Việt Nam không muốn tại Việt Nam có quan chức mà chỉ muốn tại Việt Nam có công chức.

"Quan chức là chức vụ mang tính quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là chức vụ công cộng để phục vụ nhân dân.

"Nhưng tôi nhận thấy thái độ của một bộ phận không nhỏ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam thể hiện tinh thần thái độ sống, làm việc như là quan chức chứ không phải là công chức."