Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Cần xác định giáo dục phục vụ ai'

Nhà giáo ưu tú, GS TS Trần Ngọc Vương từ Đại học Quốc gia nói nền giáo dục nào cũng phải phục vụ cho chính trị, nhưng cần đặt câu hỏi liệu nền chính trị đó đã được định hình đúng chưa.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC về đề án giáo dục đang được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, giáo sư Vương cho rằng cần xác định rõ "mục tiêu ngắn hạn trước mắt của nền giáo dục phục vụ cho cái gì, trong lâu dài phục vụ cho cái gì".