Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cựu binh Mỹ về Sài Gòn tìm con

Ông Jerry Quinn là một trong số hai triệu lính Mỹ sang hỗ trợ quân đội miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh với miền Bắc.

Trong cuộc chiến ấy, khoảng 100.000 trẻ em được sinh ra từ những mối tình giữa các phụ nữ Việt Nam với lính Mỹ. Những người lính nay đã lớn tuổi, nhiều người trong số họ bị thôi thúc bởi cảm giác tội lỗi và muốn tìm hiểu về số phận của những đứa con của mình.

Với đầu mối là vài tấm ảnh của mình với người bạn gái Việt Nam tên gọi Brandy, ông Jerry trở về Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh để tìm lại đứa con được sinh ra sau khi ông trở lại Hoa Kỳ.

Phóng viên đặc biệt của BBC, Sue Lloyd-Roberts cùng tham gia cuộc hành trình của người cựu binh.