Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Biểu tượng Xô Viết bị cấm ở quê Stalin

Chính phủ Georgia đưa ra luật mới nhằm cấm các biểu tượng của chủ nghĩa toàn trị trước kia, trong đó có cả tượng của vị cựu lãnh đạo Xô Viết và là người gốc Georgia, Joseph Stalin.

Một ủy ban được thành lập để thi hành luật mới, do chính phủ cho rằng đã đến lúc xã hội cần nhận thức đầy đủ về thời Xô Viết với hàng triệu người bị chết và mất tích.

Tuy nhiên, ở vùng Georgia vẫn có những người coi Lênin và Stalin là 'mặt trời' của dân chúng.

Tường thuật của Rayhan Demytrie từ Sori.