ca sỹ khánh ly
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Trịnh Công Sơn và tôi có sự đồng cảm'

Ca sỹ Khánh Ly nói sự đồng cảm là yếu tố giúp cho việc trình bày thành công các nhạc phẩm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

"Dĩ nhiên là nhạc của ông Sơn thì tôi phải thích, và khi đã thích thì tôi cảm thấy nhạc của ông vào ngay đầu và trong tim tôi và nó ở lại đó mãi, kể cả trong giấc ngủ", ca sỹ nói với BBC tiếng Việt trong lần phỏng vấn được thực hiện vào mùa thu năm 2012 tại California, Hoa Kỳ.

Theo dự kiến, ca sỹ Khánh Ly sẽ diễn tại Hà Nội vào ngày 09/05/2014.