Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cánh tay robot giúp cựu chiến binh

Loại cánh tay robot mới được Hoa Kỳ chứng nhận cho người bị thương tật sử dụng, có thể cầm, nắm xoay theo nhiều chiều và thực hiện các động tác đồng bộ.

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép bán DEKA Arm System sau khi xem lại các dữ liệu, trong đó có nghiên cứu từ bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ, cho thấy 90 phần trăm số người dùng cánh tay tự động này có thể thực hiện các động tác phức tạp.

Một cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam tham gia thử nghiệm có thể làm các động tác như đóng mở khóa, tự ăn uống, chải tóc.