Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'VN không bắt buộc phải bồi thường'

Luật sư Hoàng Văn Hướng, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, cho rằng việc nhà nước Việt Nam đứng ra bồi thường cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì đợt bạo động vừa qua là cần thiết nhưng không bắt buộc.

"Tất cả những doanh nghiệp đó đều là pháp nhân của Việt Nam, tuy là có đầu tư và vốn từ nước ngoài," ông nói, " vì vậy khi xảy ra biến cố thì rõ ràng là phải áp dụng pháp luật Việt Nam, phải tìm ra những người gây thiệt hại để bắt đền bù," ông Hướng nói với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 16/5.

"Nếu những người đó không có khả năng đền bù thì mình phải xem xét vấn đề bảo hiểm của các nhà máy."

"Nếu nói là chủ thể nhà nước Việt Nam phải đứng ra đền bù cho các doanh nghiệp có pháp nhân Việt Nam thì không có điều luật nào quy định như vậy cả."

"Việc đền bù thì không có chế tài nào bắt buộc nhà nước phải làm cả, nhưng đó là vấn đề nhà nước cần quan tâm để đảm bảo quyền lợi giữa các bên được hài hòa."