Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Vì sao tự thiêu trước Dinh Thống nhất?

Một người đã 'tự thiêu' trước Dinh Thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm ngày 23/5, theo báo trong nước.

Ông Võ Văn Ái, người phát ngôn Phòng Thông tin Phật giáo VN, nói với BBC từ Paris rằng người đó là bà Lê Thị Tuyết Mai, thành viên Gia Đình Phật tử Việt Nam, đã tự thiêu lúc 5h30 sáng.

Danh tính của 'người tự thiêu' cũng vừa được báo Thanh Niên xác nhận là bà Lê Thị Tuyết Mai từ Quận Bình Thạnh.

Còn ông Võ Văn Ái nói “rất đông” thành viên của Gia Đình Phật tử Việt Nam, một tổ chức trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin tự thiêu.

“Người ta rất bức xúc vì nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp Giáo hội, và đặc biệt gần đây, Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam,” ông Ái giải thích.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, với người đứng đầu hiện nay là Hòa thượng Thích Quảng Độ, không được chính phủ Việt Nam công nhận.

Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh Viện Hóa Đạo của Hòa thượng Thích Quảng Độ không đồng tình chủ trương tự thiêu.