Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thụy Điển nói về xung đột Biển Đông

Ngoại trưởng Carl Bildt nói Thụy Điển giữ quan điểm xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc cần được giải quyết theo luật quốc tế.

Trả lời BBC Tiếng Việt bên lề một hội nghị quốc tế về tự do internet - Diễn đàn Internet Stockholm 2014 - ông Bildt nói căng thẳng giữa Việt Nam, Trung Quốc và cả các nước xung quanh khác cần phải được giải quyết giống như các nước tại các khu vực khác đã từng làm.

"Thụy Điển không đứng về phía nước nào mà chúng tôi muốn đóng vai trò trung gian thúc đẩy cách giải quyết bằng luật pháp quốc tế," ông Bildt khẳng định.