Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

VN 'kém TQ về quản lý và dùng người'

Một trong những chuyên gia thống kê kinh tế nói dù có nhiều điểm giống nhau nhưng Việt Nam thua kém Trung Quốc đáng kể về hiệu quả quản lý kinh tế và trọng dụng nhân tài.

Ông Vũ Quang Việt, người từng làm việc nhiều năm cho Liên Hiệp Quốc, nói với Nguyễn Hùng của BBC tiếng Việt rằng Trung Quốc "tham nhũng hiệu quả" hơn Việt Nam vì họ "làm được việc" và họ cũng có những lãnh đạo được đào tạo bài bản tại các trường hàng đầu của Trung Quốc.

Ông Việt nói thêm Trung Quốc chú trọng phát triển công nghệ và đã có thể tự làm tàu cao tốc chỉ sau một lần học hỏi công nghệ của Nhật Bản và giờ còn có thể xuất khẩu công nghệ này.

Trong khi đó Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung khai thác nguyên liệu thô và không phát triển được các ngành công nghệ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế có chất lượng.