Tiến sỹ Lê Đăng Doanh
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tiến sỹ Doanh nói về cải cách chính trị

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC về sự cần thiết phải có thay đổi chính trị ở Việt Nam trong phỏng vấn video được thực hiện đầu tháng này.

Ông bình luận về giai đoạn mà Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội XII:

"Cho đến nay tôi thấy dấu hiệu cho một sự thay đổi chuyển biến, tích cực chưa rõ...

"Chính Đại hội XI đã nói rằng phải đổi mới chính trị song song với đổi mới kinh tế.

"Rất tiếc là cho tới tay, đã quá nửa nhiệm kỳ rồi, nhưng quyết định của Đại hội XI vẫn chưa được thực hiện.”

Tiến sỹ Doanh cũng bày tỏ lo ngại về thực trạng hiện nay ở Việt Nam.

Ông nói với BBC: "Việt Nam hiện nay đứng về mặt kinh tế đang ở trong giai đoạn tăng trưởng thấp nhất từ khi Đổi Mới cho tới nay.

"Đây là giai đoạn tăng trưởng thấp kéo dài và nó dưới tiềm năng của Việt Nam.

"Mặc dù từ năm 2013 đã có sự hồi phục, kinh tế có tăng trưởng trở lại nhưng vẫn dưới tiềm năng.

"Về chính trị, hiện Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội XII song các văn bản và thảo luận trong xã hội chưa được mở rộng. Còn về các mặt khác, xã hội Việt Nam đang gặp khá nhiều vấn đề. Một là tham nhũng, hai nữa là muốn xin công ăn việc làm đều phải có mối quan hệ và đều phải có đút lót, có tiền.

"Giáo dục và y tế cũng gặp khá nhiều khó khăn và ngay cả an toàn trật tự xã hội cũng đang có vấn đề."