Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Bị Trung Quốc đánh vẫn không sợ'

Lại một vụ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi cáo buộc bị tàu Trung Quốc tấn công và cướp hết tài sản.

Vụ mới nhất này xảy ra sáng hôm 15/8 với tàu QNg 96697 TS của ông Lê Khởi ở huyện đảo Lý Sơn.

Ông Khởi thuật lại với BBC những gì xảy ra.