Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Đường lưỡi bò chạm đảo Indonesia?

Về mặt chính thức Trung Quốc không tranh chấp với Indonesia về việc nước này sở hữu đảo Natuna, mặc dù Bắc Kinh từ chối nói rõ về việc tuyên bố chủ quyền tại vùng nước gần đó.

Tuy nhiên đảo Natuna có thể trở thành điểm nóng trong mâu thuẫn tại Biển Đông, một trong tuyến hàng hải chiến lược và nhiều tàu bè qua lại nhất trên thế giới.

Chuyên gia an ninh nói quân đội Indonesia nhiều khả năng sẽ không đóng thêm quân ở đây vì ngại đối đầu với Trung Quốc với sức mạnh quân sự và kinh tế.

Do đó ít nhất vào lúc này, người dân ở đảo Natuna đang đứng lẻ lỏi một mình.