Nguyễn Thu Thảo, ca sĩ ca trù
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kỹ thuật hát ca trù 'không dễ'

Ca trù là một thể loại âm nhạc truyền thống xuất hiện từ thế kỷ thứ 13-15 tại miền Bắc Việt Nam.

Nghệ thuật ca trù thường được các gia đình nghệ nhân truyền lại cho con cháu trong gia đình và luôn được dạy truyền khấu. Nguyễn Thu Thảo, 20 tuổi, cháu nội nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Mùi, một gia đình có truyền thống ca trù 7 đời, cho biết cái khó trong nghệ thuật hát ca trù là phải làm sao hát tròn vành rõ chữ.

Thu Thảo cho biết phải mất nhiều năm để có thể thực sự thể hiện được các kỹ thuật hát ca trù.

Video do Hà Mi, Ban Việt Ngữ BBC, thực hiện.